Hur startar man eget företag?

Du som befinner dig i Småland och behöver hjälp att starta eget företag kan vända dig till Science Park som kan bistå med utveckling av affärsidé, inkubatorprogram/arbetsplats och olika finansieringsformer. I övrigt har vi samlat ett par tips som vi här vill dela med oss av.

Är du en entreprenör?

entrepreneur-593358_1920Att starta företag kräver mycket tid och att du själv är bra på att sälja in dina idéer till andra. Det betyder att du till hög grad också kommer sätta tempot för hur snabb utvecklingen blir. Möjligheten att släppa arbetet kommer vara begränsad på exempelvis semestrar jämfört med att vara anställd. Om du är rastlös av dig och tycker att det hela tiden ska hända något så kan du mycket väl räknas som en lämplig entreprenör och företagare.

Din idé

Du behöver först och främst ha en egen idé som kan ligga till grund för en affärsidé. Vad är det du kan erbjuda som inte finns på marknaden idag? Kan det vara en förbättring av något befintligt eller fylla ett hål där något fattas? Att tjäna pengar på idén kommer i andra hand eftersom det löser sig så länge det finns en efterfrågan.

Kunder

Vilken målgrupp ska du rikta dig till? Hur ska du nå dina kunder? Tänk på att det kan vara mer lönsamt att enbart rikta in sig till ett mindre kundsegment än alla som kan vara tänkbara kunder. Att böja sig efter priskänsliga kunder kan vara fel väg att gå jämfört med att göra produkten lite mer avancerad för professionella yrkesmänniskor. Prissättningen kommer att se olika ut om du riktar dig mot företag jämfört med privatpersoner. Många gånger är det mer lönsamt att rikta in sig mot företag och starta upp ett samarbete med utveckling av produkten enligt önskemål från den potentiella kunden.

Registrera bolag

Vilken företagsform du väljer beror på vilket ansvar du kan tänka dig ta. Aktiebolag är en egen juridisk person som gör att du som ägare får ett begränsat ansvar. Den här bolagsformen kräver dock en insättning av aktiekapital. Väljer du enskild firma så blir du personligt ansvarig. Du registrerar ditt företag hos Bolagsverket.